Gloria Watertoevoer apparaten

In de industrie- en hoogbouw, in de staalbouw of bij saneringswerkzaamheden aan gevels worden vaak boren met een diamantkern gebruikt. Hier dient constant koelwater te worden aangevoerd om overmatige hitte en slijtage van het materiaal tegen te gaan. Een Gloria watertoevoerapparaat is een hulpmiddel dat zich al vaak voor deze taak heeft waargemaakt. Hij wordt gekenmerkt door zijn kwaliteit en weerstandsvermogen alsook door zijn flexibele toepassingsmogelijkheden.