Weitech

De elektronische verjaagmiddelen van Weitech zijn apparaten die vele soorten dieren en insecten verjagen met behulp van ultrasone trillingen en/of geluiden met een hoge intensiteit. De betreffende dieren horen namelijk hogere frequenties dan mensen; dat zijn de ultrasone trillingen. De verjaagmiddelen van Weitech maken gebruik van veranderende frequenties en geluidsvolumes, waardoor vele ongewenste dieren en insecten op de vlucht slaan, zonder dat ze gewond raken of gedood worden. Geluiden met een hoge frequentie die voor vele doeleinden worden gebruikt: geneeskunde, industrie, landbouw, vrijetijdsbesteding, toepassingen in huis met een verjagend effect.

Ultrasone trillingen
Geluiden met een hoge frequentie die voor vele doeleinden worden gebruikt: geneeskunde, industrie, landbouw, vrijetijdsbesteding, toepassingen in huis met een verjagend effect.

Het verjagende effect van ultrasone trillingen

Weitech-apparaten combineren frequentie en intensiteit. De ultrasone trillingen verstoren het zenuwstelsel van dieren en insecten. Ze zijn van invloed op hun voedingsgewoonten, communicatie, onderlinge relaties en oriëntatievermogen. Ze gaan op zoek naar een ander leefgebied.

Trillingseffect

Techniek voor het verjagen van dieren die onder de grond leven (mollen…) Verstoort hun oriëntatievermogen en hun jaagvermogen en dwingt ze een ander leefgebied op te zoeken.

De dieren en insecten worden verjaagd met een natuurlijke methode die rekening houdt met het milieu en de volksgezondheid. Weitech gebruikt geen chemische of giftige stoffen. Het eerste resultaat is afhankelijk van het te verjagen dier en de mate van overlast te merken na 3 dagen tot 2 weken. De bewegingen van de knaagdieren zullen dan snel afnemen. Voor wat betreft insecten kan hun activiteit toenemen, doordat ze gedwongen worden hun schuilplaats te verlaten voordat ze zich gaan verplaatsen. De ultrasone trillingen zijn niet van invloed op de eitjes en larven van de verjaagde insecten. Pas daarna zullen de insecten gedwongen worden om hun schuilplaatsen te verlaten.

Voordelen van ultrasone trillingen

  • Werken voortdurend en verjagen zonder te verwonden of te doden, 24 uur per dag.
  • Geen risico’s voor het milieu en de volksgezondheid.
  • Werken na 3 tot 5 dagen, afhankelijk van het te verjagen dier en de mate van overlast.
  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

De plaatsing is bepalend voor een optimale doeltreffendheid. Hij moet gekozen worden op basis van de betreffende gebied en het te verjagen dier. Bijvoorbeeld: voor knaagdieren moet het apparaat bij voorkeur in de buurt en op de hoogte van de plaats waar ze komen eten worden geplaatst.

 

  • Ultrasone trillingen planten zich niet door obstakels voort.
  • Plaats een zender niet achter een meubel of een gordijn.
  • Ultrasone trillingen weerkaatsen op gladde oppervlakken: ze gaan niet door muren of vloeren heen
  • Ze worden opgenomen door zachte of poreuze oppervlakken: tapijt, vloerbedekking…

BELANGRIJK:

EFFECTIEVE ULTRASONE TRILLINGEN MOETEN:

  • De juiste frequentie (Hz) hebben om het te verjagen dier te verstoren.
  • Het juiste geluidsvolume (dB) hebben om zijn gewoonten en voedingspatroon te verstoren en hem naar een ander leefgebied te verjagen.
Een ultrasone trilling is een geluid, dat wil zeggen een mechanische en elastische golf die verspreid wordt door gassen, vloeistoffen, zachte weefsels (vlees, organen) of vaste materialen (metalen onderdeel zoals een sonotrode), waarvan de frequentie hoger is dan 20.000 Hz.De naam komt van het feit dat hun frequentie te hoog is om gehoord te worden door het menselijk oor (de toon is te hoog). Zo zijn infrasone trillingen geluiden waarvan de frequentie te laag is om door het menselijk oor waargenomen te kunnen worden.